Horten filmklubb - Horten film society

Årsmøte 11. februar kl 18.00, Pizzanini

Konstituering:  valg av møteleder og referent
• Godkjenning av dagsorden
• Styrets beretning
• Regnskap m/revisors beretning
• Valg av revisor
• Valg av styremedlemmer
• Eventuelt

Leave a Reply