Horten filmklubb - Horten film society

De andres liv

lives5
Forfatteren Georg Dreyman og skueskillerinnen Christa-Maria Sieland er begge kunstnere i et politisk styrt DDR. Vi spør oss om ikke DDR her er kun et symbol på politisk styrt privatliv og regulert kunstnerliv. Det er ingenting spesifikt øst-europeisk ved det.

Florian Henckel von Donnersmarck, regi og manus
Das Leben der Anderen
2t 14 min, 35 mm, Tyskland 2006
Martina Gedeck som Christa-Maria Sieland (også i Bella Martha og Baader Meinhof), Ulrich Mühe spiller troverdig som stasioffiser med ansvar for den andre, i en av sine siste roller, Sebastian Koch
som forfatteren Dreyman, Ulrich Tukur, Thomas Thieme, Hans-Uwe Bauer med flere
Tysk språk, norske tekster
Film fra Sandrew Metronome

Noen år før det sosialistiske regimet i Øst-Tyskland rakner, er det fryktede Stasi i stand til å overvåke og etterforske hvem som helst for hva som helst. En effektiv Stasi-offiser får for første gang sympati for dem han skal avlytte. Men kan han utgjøre en forskjell?

I 1984 er Øst-Berlin en by uten politisk tøvær i sikte. Befolkningen kontrolleres av det fryktede hemmelige politiet, Stasi, som har 100.000 ansatte og kanskje 200.000 informanter. Sammen danner de et nettverk som systematisk forsøker å samle alle mulige opplysninger om livet til de andre – vanlige øst-tyskere.
En av de ivrigste i Stasis tjeneste er Gerd Wiesler, en arbeidsnarkoman offiser med et djevelsk talent for å avsløre politiske dissidenter. Etter å ha sett det nyeste stykket skrevet av den fremstående dramatikeren Georg Dreyman, får Wiesler i oppdrag å undersøke om Dreyman er så politisk renhårig som han virker.
Med hjelp av høytstående kolleger sørger Wiesler for å avlytte leiligheten til dramatikeren. Men han klarer ikke å høre noe som skulle tilsi arrestasjon og brutale avhør. Isteden blir Wiesler fascinert av Dreymans liv og forholdet til den kjente skuespilleren Christa-Maria Sieland. Kanskje uten å være klar over det selv, får Wiesler en påminnelse om hvor tomt livet hans er.
Den mektige kulturminister Bruno Hempf er svak for den flotte skuespilleren, og han ber Wiesler om å finne ut noe om Dreyman for å få dramatikeren ut av det romantiske bildet. For første gang i sin karriere er lojale Wiesler satt i en moralsk skrustikke.

Overvåkning satt i system
“Das Leben der Anderen” har ført til debatt i Tyskland for sin grelle belysning av en hard og totalitær stat som de siste årene ofte er blitt fremstilt i nostalgiens bløte lys. En liten industri er vokst frem for salg av effekter som i sum får sosialiststaten til å virke som et nesten sjarmerende, feilslått eksperiment. Denne filmen, som mottok hele sju Lola-priser tidligere i år, er blitt en kinosuksess i Tyskland. Særlig yngre tyskere er blitt minnet om at staten øst for Berlinmuren ikke skydde noe for å bevare noe den anså for å være sosialistiske idealer.
Ministerium für Staatssicherheit (MfS), bedre kjent som Stasi, ble etablert i 1950 og fikk ry på seg for å være blant de mest effektive etterretningstjenester i verden. Stasi satte seg fore å overvåke alle sider av øst-tyske borgeres liv for å avdekke politisk dissidens, slik det sovjetiske MGB (senere KGB) gjorde lengre øst. Det antas at Stasi hadde om lag 91.000 heltidsansatte og ytterligere 300.000 informanter da Øst-Tyskland opphørte å eksistere i 1989-1990.
Under kommunistregimets siste dager forsøkte mange Stasi-ansatte å makulere dokumenter for å slette sporene etter omfattende overvåkning, vilkårlig fengsling og tortur. Mange av de ødelagte dokumentene ble funnet og restaurert av de nye tyske myndighetene. Etter hvert ble filene nedgradert og gjort tilgjengelig for vanlige tyskere, som endelig kunne få innsyn i hvordan de hadde blitt systematisk overvåket av en stat som ville bevare et sosialistisk system for enhver pris.

Florian Henckel von Donnersmarck
Florian Henckel von Donnersmarck har en uvanlig og omflakkende fortid. Han tilhører adelsslekten Henckel von Donnersmarck, og tilbrakte sin barndom i New York, Berlin, Frankfurt am Main og Brussel. Etter to års studier i St. Petersburg og en kort karriére som russisklærer, tok han mastergrad i filosofi ved universitetet i Oxford. Samtidig begynte han filmkarriéren med et praktikantopphold hos Richard Attenborough. Senere studerte han ved Hochschule für Fernsehen und Film i München. “Das Leben der Anderen” er avgangsfilmen hans.

Tekst hentet fra Sandrew Metronomes egen omtale.

Filmstudieark fra nfi
Presseinformasjon om filmen

Leave a Reply