Archive for the ‘Leder’ Category

Frivillighetens verdi og politiske planer

Leder, Cato Hernes Jensen, Horten filmklubb
Jeg vil gjerne åpne opp for en diskusjon om betydningen av frivillighet. Det finnes de som tror at frivillige organisasjoner er til for å nå politiske mål. Fylkeskommunen er et slikt eksempel. Vil man ha støtte fra de, skal aktiviteten være i tråd med deres strategiplan.
Strategitull
Det finnes to gode grunner [...]

Kultursalong på filmklubben, med Thomas Robsahm

Det Største i verden, bilde fra Speranza
Hva i all verden er en kultursalong? Ganske enkelt en anledning til å møte en person som sier noe om kultur, den type kultur vi opplever når vi går ut eller som vi sitter hjemme og nyter. Salongfølelsen vil være der, det skal være uformelt og hyggelig, samtidig fokusert [...]