filmklubb i Horten - film society in Horten

Kultursalong

Kultursalongen er ment å gi økt kompetanse til både deltagere og arrangører. Vi inviterer personer som har innsikt i kultur og film, til å holde foredrag, eller delta i samtaler.

bothersome_man

Den norske filmbølgen, kultursalong 20. april
For den som ikke har fått med seg dette, surfer norske unge regissører på en bølge. De er ikke bare geniale, de lever og leverer til rett tid også. Før var norsk film mindre populært. I dag er det kun journalister i lokalavisen som ikke forstår hva kvalitet er og hvordan man kan oppleve det i norske filmer. For å snakke i et språk de forstår, norsk film er i angrepsposisjon.

Veien dit har vært lang, og individuelt har mange regissører brukt tid på å bygge opp publikum. Dette fikk vi diskutert med Thomas Robsahm tidligere i år. I april fokuserer vi på filmer fra de yngste regissørene, Sarah Johnsen, Joachim Trier, og Jens Lien.

Gunnar Iversen har skrevet mye om norsk film, og det begynner å bli slik at norsk film blir forstått gjennom Iversens egne ord. Den norske filmbølgen er nok et uttrykk som er kommet for å bli.

Plan for dagen
Kl. 19.00 Gunnar Iversen om den norske filmbølgen, inkludert ord om Den brysomme mannen

ca. kl 20.00 Den brysomme mannen på 35 mm. Jens Lien.
Norsk filmbølge, 1t 31min, Norge 2006
Utlån fra Nasjonalbiblioteket

Filmklubbens andre kultursalong var med Håkon Lorentzen den 9. mars våren 2010. Lorentzen forsker på frivillige organisasjoner og det sivile samfunn. Vi ble introdusert til spenningsfeltet mellom det sivile samfunn, staten og markedet. Det er en tendens i statlig styring til også å ville styre det tidligere frie sivilsamfunnet formidlet Lorentzen. Et lokalt eksempel på dette, er strategiplanen fra fylkeskommunen, der man egenhendig plasserer fylkeskommunal administrasjon som et overstyre også for det frivillige og sivile liv. Alt gjort i god tro. Filmklubben selv har ingen kontakt med fylkeskommunen. Det er rimelig å anta at mange organisasjoner eksisterer kun som et ledd for å motta midler, og for å være tilpasset krav fra sentrale myndigheter. Mangforldsåret har hatt mangfoldige eksempler på dette. Denne kvelden viste vi De andres liv. Filmen satt i tidligere ddr fanger poenget med betydningen av frihet for kulturlivet. I ddr var god kultur politisk godkjent kultur. Slik som her.

Filmklubbens første kultursalong ble holdt 2. februar 2010. Da kom regissøren Thomas Robsahm og vi fikk diskutert hans egen produksjon samt mer generelle emner. Blandt annet kom vi inn på hvor lang tid det tar å bygge opp et eget publikum for en regissør. Utfordringen for regissørene er å få anerkjennelse for at det å bygge publikum krever kontinuitet og tillit over lang tid. Som produsent har Robsahm bygget opp bla Margreth Olin. Robsahms spillefilmsproduksjon ble vist som kompliment til kultursalongen. Det største i verden, samme kveld, Svarte Pantere 9. februar, og SOS ble vist 16. februar. Hele retrospektiven gikk på 35mm, et format som blir historie denne våren.