filmklubb i Horten - film society in Horten

Medlemskap

Alle som går inn døren og skaffer seg en billett skriver ned navn og litt informasjon, og har dermed på 3 sekunder blitt medlem i filmklubben. Filmklubber er jo nettopp klubber, og skiller seg slik fra kommersielle aktører hvor alle kan betale seg inn, men hvor det ikke finnes noe klubbmiljø. Derfor har vi medlemskapsordninger og fører register osv og vi har et klubbmiljø hos oss.

Billetter 70 kroner, inkludert medlemskap
Vi har valgt å ta 70 kroner for billetter, og denne prisen inkluderer medlemskap i filmklubben. Medlemskapet kan også benyttes når man er på andre filmklubber, f eks Sylvette filmklubb i Larvik. Man trenger mao bare ett medlemskap. Medlemskapet varer ut sesongen, og vi fornyer slik sett vårt medlemskap to ganger i året.

Filmvisningene
Filmklubber tenderer til å innlede filmene som vises. Dette er for å heve kompetansen om film, eller for å sette noe på dagsorden. Dette noe kan være kunstnerisk så vel som politisk. Noen filmklubber viser utelukkende filmer orientert rundt et tema, mens vi i Horten varierer innholdet i sesongen.

Retrospektiver
Den gamle arbeidshesten, retrospektiven, gir filmklubbene anledning til å fremheve regissøren. Horten filmklubb har ikke hatt for vane å sette opp retrospektiver, da det ofte er vanskelig å avklare rettigheter, og det tar en stor bit av sesongen. Men vi føler at tiden er moden for dette nå, og fremover skal vi bli flinkere til å fokusere på regissørene, om ikke i komplette retrospektiver, så i det minste i utvalg.

Dine rettigheter

Som medlem har du stemmerett på årsmøtet, og du kan også velge å engasjere deg i filmklubben. Vi har mange morsomme oppgaver og utfordringer som venter på den som vil engasjere seg litt for sin egen del og til glede for alle andre.

porco_rosso_2